ตรวจสอบวุฒิ กพ.

 

 

กรมเจ้าท่า
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘๙/๒๕๖๐ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศ กรมเจ้าท่า
 

  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘๙/๒๕๖๐ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๐  
 
 
   


 
Call Center โทร. 0-22577230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น